Hárígræðsla
Sjá upplýsingar á https://hei.is/harigraedsla-adferdir/
LEYFI TIL MEÐHÖNDLUNAR PERSÓNULEGRA UPPLÝSINGA / CONSENT TO PROCESSING OFF PERSONAL DATA Ég veiti hér HEI Medical travel samþykki mitt fyrir meðhöndlun persónuupplýsinga um mig og til að deila þeim með viðkomandi samstarfsaðilum svo sem Medical Park sjúkrahúsunum og til að eyða þeim þegar þeirra gerist ekki lengur þörf, samanber lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679. I hereby give HEI Medical travel specific, unambiguous consent to process my personal data and to share it with relevant co-operators as suppliers of healthcare service such as the Medical Park hospitals and to delete it when it is not needed any more at HEI, as defined in Icelandic laws no. 90/2018 on personal protection and processing of personal data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 6 files.
Vinsamlegast hlaðið upp myndum af höfði þess sem óskar hárígræðslu, góðum myndum en ekki í hárri upplausn, frá öllum hliðum og ofan frá. / Please upload pictures showing the head of those who seek HT from all sides and from above.